İrfander Gündem Detay Sayfası

İRFANDER TS EN ISO 9001:2015 KYS BELGESİ ALDI

İRFANDER TS EN ISO 9001:2015 KYS Belgelendirme sürecini tamamlayarak Konya’da KYS belgeli tek STK olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Bu süreçte çalışmaları yürüten Proje ve Kalite Komisyonumuza teşekkür ederiz.


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), dünyanın önde gelen kalite yönetim standardı olarak uluslararası kabul görmüştür ve dünya genelinde 170’den fazla ülkede bir milyondan fazla kuruluş tarafından uygulanmaktadır. ISO 9001 uygulanması, tüm potansiyeli ile kurum için paha biçilemez bir varlık haline dönüşecektir.

Standardın amacı, hizmetler ve imkanları konusunda mükemmelliğe ulaşmayı sağlarken aynı zamanda çalışmalara ilişkin yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılamalarına yardımcı olmaktır. Bu standart, performansı artırmak için bir organizasyonun tamamında veya belirli bir alanda, tesiste veya departmanda kullanılabilmektedir.

ISO 9001, denetlenemeyen ancak kalite yönetiminin temel özelliklerini oluşturan sekiz kalite yönetimi ilkesini içermektedir:

Müşteriye odaklanma ve müşteri memnuniyeti
Liderlik
İnsanların katılımı
Süreç yaklaşımı
Yönetime sistematik bir yaklaşım
Devamlı gelişim
Karar vermede gerçekçi yaklaşım
Karşılıklı fayda içeren tedarikçi ilişkisi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:
Daha uygun maliyetli olma
Artan güvenilirlik ve rekabet gücü
Kaynakların etkin kullanımıyla düşük maliyetler ve daha kısa döngü süreleri
Gelişmiş müşteri memnuniyeti ve iş tekrarına yol açan müşteri sadakati
Pazar fırsatlarına esnek ve hızlı cevaplar vererek elde edilen artar gelir ve pazar payı
Artan üretkenlik ve bunu destekleyecek iç süreçlerin uyumu
Ürünlerinizin veya hizmetlerinizin ulaştırılmasında tutarlılık
Gelişmiş iletişim, planlama ve yönetim süreçleri