İrfander Gündem Detay Sayfası

ABDULLAH İBN-İ MES´UD İSLAMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (ABİMER) YAZ SEMİNERLERİ BAŞLADI

Abdullah b. Mes’ud İslami Araştırmalar Merkezi 2018 Yaz Dönemi Seminerleri açılış programı 25.06.2018 Pazartesi günü yoğun bir katılımla, NEÜ İlahiyat Fakültesi hocalarından Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ’nin Kur’an tilavetiyle başladı.


Programın açılış konuşmasında kurum müdürü Bahattin ERYİĞİT şu hususları dile getirdi: “Abdullah b. Mes'ud İslâmî Araştırmalar Merkezi, Rahmetli Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Hocaefendi’nin yönlendirmeleriyle kurulmuştur. 1985 yılından bu yana İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerine hizmet veren kurumumuzda; Kur'an-ı Kerim (Tecvid ve Talim), Arapça (Sarf,Nahiv, Metin Çözümü ve Mükaleme), Tefsir(Usul ve Füru),Hadis(Usul ve Füru), Fıkıh(Usul ve Füru), Tasavvuf ve Ahlakla birlikte Osmanlıca, Türk Dili ve Edebiyatı, Kitap Tenkidi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri ile ilgili akademik seminerler verilmektedir. Her yıl iki yüze yakın öğrenci bu seminerlerden faydalanmaktadır. Merkezimizin çalışmaları yıl içinde de devam etmektedir. Merkezimizdeki eğitim kadromuz NEÜ İlahiyat Fakültesi, S.Ü. İslami Bilimler Fakültesi ve DİB Selçuk Eğitim Merkezinde görev yapan seçkin hocalarımızdan oluşmaktadır. Abdullah b. Mes’ud İslami Araştırmalar Merkezimizin tüm giderleri İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği (İRFANDER) tarafından karşılanmaktadır. Maddî-manevî desteklerini esirgemeyen İRFANDER derneğimizin yetkililerine huzurunuzda teşekkür ediyorum.”

Daha sonra söz alan İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği Başkanı Dr. Mehmet İshak MAZI; “esas vazifenin Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu, dünyaya insanların imtihan için geldiğini ve bu imtihanı kazanmak için de Allah'ın rızasına uygun işler yapmak gerektiğini, faydalı işlerin en başında da ilim tahsil etmenin yer aldığını, öğrencilere düşen vazifenin ise bu seminerlere özveriyle devam etmek olduğunu belirtti.”

Programa katılan NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ömer ÖZPINAR’da öğrencilere şu nasihatlerde bulundu: "Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için ilim öğrenmeliyiz ve öğrendiklerimizle amel etmek için gayret etmeliyiz. Her gün Kur'an okumak için vakit ayırmalıyız. Hz. Peygamber (sav) Efendimiz bize şu üç hususu emretmiştir: Birincisi İslam’ı öğrenmek, Kur’an ve Sünnet hakikatlerini tahsil etmektir. Bu tahsil olmadan insanlar başkalarına neyi tebliğ edeceklerdir? İkinci olarak bu hakikatleri öğrenmek, muhafaza etmek emredilmektedir. Muhafaza ise ancak o ilimle amel etmekle olur. Zira ilmin gayesi amel etmektir, amel ilmi muhafaza eder. Üçüncü emir ise; öğrendiğimiz, amel ettiğimiz bu bilgileri başkalarına iletmek, tebliğ etmektir. Dolayısıyla İslam’ı anlamak, yaşamak ve yaşatmak için ilim bizim vazgeçilmez yolumuzdur.”

Yine açılışta öğrencilere Arapça hitap eden NEÜ İlahiyat Fakültesi Arap Dili Öğretim Görevlisi Mısırlı üstad Mahmud Mustafa Şeref: “Din ilimdir. İlmi olmayanın dini de yoktur. Tüm insanlar ölüdür. Ancak ilim ehli olanlar canlıdır. Dünyadaki ilimler içerisinde de en önemli ilim şüphesiz ki dini ilimlerdir” dedi.

Geçmiş dönem seminerlerine katılan bir ilahiyat öğrencisi ise; “Bu ilim yuvasında yapılan sürekli tekrarlarla sınavsız öğrenebilme kabiliyetimizi keşfettik. Bu yuvada bize ilim sevgisini aşılayan hocalarımızdan öğrendiğimiz asıl ilke; ilme asla bir hudut çizilemeyeceği ve bu yolculuğun bir nihayetinin olmayacağıdır. Ve yine burada öğrendik ki tevazu, takva ve güzel ahlak ilme eşlik ediyorsa o ilim değerlidir. Bizi her daim ilme ve amele teşvik eden hocalarımıza ve bizim yetişmemiz için her türlü fedakarlığı gösteren İrfander Yönetim Kuruluna teşekkürü borç bilir, Allah’ın onları hayırda öncü kılmasını temenni ederiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Misafir ve öğrencilere yapılan ikram sonrasında Abdullah B. Mes'ud İslamî Araştırmalar Merkezi (ABİMER) yaz dönemi seminerleri başladı.