İrfander Gündem Detay Sayfası

SAĞDUYULU İTTİFAK ÇAĞRISI PANELİ İLGİYLE İZLENDİ

İslam Kardeşliğinin tesisine katkı sağlaması bakımından organize edilen “Sağduyulu İttifak Çağrısı” Paneli 24 Şubat 2018 (8 Cemaziyel Ahir 1439) Cumartesi günü Saat: 20.30’da Selçuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul Yolu Üzeri Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.


Panel, İrfander Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet İshak Mazı’nın açış konuşmasıyla başladı. İrfander olarak Eğitim, Yardımlaşma ve Dostluk faaliyetleriyle köklü bir geleneği temsil ettiklerini, bir sivil toplum kuruluşu olarak birçok sosyal proje ürettiklerini ifade etti. Bu çalışmalardan bazılarının da konferanslar ve paneller olduğunu ifade eden Mazı, gerçekleştirilen birçok programda henüz fark edilmemiş ya da bilinçli olarak gündemden uzak tutulan birçok konuyu gündeme taşıdıklarını bunların en önemlisi de Müslümanların birlik ve beraberliği tesis edecek “Sağduyulu İttifak Çağrısı” olduğunu ifade ett.

Panel, Moderatör Doç. Dr. Doğan Kaplan’ın konuşmasıyla başladı. Ak Radyo’da yayınlanmakta olan Sağduyulu İttifak Çağrısına atıfta bulunan kaplan  ayet ve hadislerden örnekler vererek Müslümanların kardeş olduğunu, ehl-i kıblenin tekfir edilemeyeceğini, tarihte örnekleri görüldüğü üzere birlik ve beraberlik anlayışına katkı sağlayacak çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu;  Modernizmin İslam Toplumlarını Dönüştürmesi ve bunun birlik ve beraberliğimize olumsuz etkilerini tarihten ve günümüzde örnekler vererek açıkladı. Kendi içimizdeki anlaşmazlıkları batı enstrümanlarından arındırarak İslami bakış açısıyla, tarihten tevarüs eden bilgi ve kültür birikimimizle çözebileceğimizi belirtti.

Prof. Dr. Kadir Özköse; Müslümanların Sağduyulu İttifak Çağrısı çalışmalarının tarihte örneklerini vererek, Ömer Muhtar’ında şeyhi olan Senusi Tarikati’nin Şeyhi Ahmet Şerif’in aynı gerekçelerle 1 Şubat 1921’de İttihad-ı İslam kongresini Sivasta toplandığını belirtti.

Özköse konuşmasında, önce aile, akraba, mahalle, şehir, ülke ve diğer milletlerle ittifak yapabileceğini, coğrafyalardan daha ziyade gönül ittifakı yapmamız gerektiğini, ittifakın önce mihrapta, camide, namazda olacağını, milli ve yerli olduğumuz zaman da kıyama kalkacağımızı ifade etti.

Prof. Dr. Hamza Ateş; Siyasi, İdari, İktisadi engeller karşısında nasıl bir birlik ve beraberlik anlayışına sahip olabileceğimizi sosyal siyasi ve iktisadi açıdan karşılaştırmalarla belirtti. İttifakın, birlik ve beraberliğin sloganla değil bir takım ortak mekanizmaların kurulmasıyla olabileceğini, siyasi bakış açısından ziyade sivil toplum örgütlerinin inisiyatif alması gerektiğini, başarı modelleri üreterek ve dış ilişkilerde temsil gücümüzü artırarak özellikle karşılıklı ilişkilerin kuvvetlenmesi açısından Müslüman ülkelerle turizmin geliştirilmesinin önemli olduğunu, farklılıklarımızı değil ortak yönlerimizi ön plana çıkarmamız gerektiğini ifade etti.