İrfander Gündem Detay Sayfası

ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kritik ve Analitik Düşünme (KAD) Platformu ile İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği Kritik Analitik Düşünme Komisyonun birlikte hazırladıkları ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ EĞİTİMİ dernek merkemizde gerçekleştirildi.


19  Kasım 2017 Pazar günü Mevlana Çarşısındaki dernek merkezimizde gerçekleştirelen seminerde katılımcılara “Eleştirel Düşünce” hakkında hazırlanan 6 adet seminer verildi. Dr. Mehmet İshak Mazı tarafından “Eleştirel Düşünme Nedir?” in tanımı, önemi , diğer düşüncelerden temel farkları  aktarılmıştır. “Eleştirel Düşünmenin Önündeki Engeller” konulu seminerde Fizikçi Ömer Apa tarafından doğru düşüncenin önündeki engeller ve bunların kararlarımıza olan etkileri anlatılmıştır. “Eleştirel Düşünmenin Bileşenleri” konulu seminerde Dr. Murat Ali Çiçekler bir düşüncenin oluşabilmesi için gerekli olan bölümlerin, bileşenlerin neler olduğu resimlerle aktarılmıştır. Devamında Dr. Mahmut Sami Tuzcu tarafından “Eleştirel Düşünmenin Standartları” konulu seminerde de bileşenlerden oluşan düşüncenin sağlıklı ve doğru bir şekilde oluşması için gerekli olan standartlar çeşitli küçük fıkralarla anlatıldı. Katılımcıların aldıkları teorik bilgiler Dr. Mehmet Sayhan tarafından verilen “Eleştirel Düşünmenin Merkezi Süreci” konulu atölye çalışmasında bir hikaye üzerinden baştan sona tek tek işlenerek pratik uygulaması yapılmıştır. Katılımcıların ilgi ile takip ettiği program sonunda  KAD Platformu tarafından seminercilere “Katılım Belgesi” takdim edilmiştir.