İrfander Gündem Detay Sayfası

GELENEKSEL AŞURE ETKİNLİĞİMİZ NEÜ VE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği (İRFANDER) Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde aşure programı düzenledi.


İrfan Eğitim Yardımlaşma ve Dostluk Derneği (İRFANDER) Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesinde aşure programı düzenledi.

Muharrem ayı ve aşure İslam âlemi için ne kadar önemli olduğu hususu gayet aşikâr olup Peygamber efendimiz, Abdülkâdir-i Geylânî (ks.) Efendimizin, /unyetü’t-tâlibîn kitabında belirttiği gibi Ebû Hüreyre’den (ra.) rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuşlar ki;

“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruçlar, Allah’ın Muharrem diye adlandırdıkları ayında tutulan oruçlardır; farz namazlardan ve geceleyin kılınanlardan sonraki en faziletli namaz da aşure gününde kılınandır.”(Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 4; IV, 290)

Bununla birlikte değerli İslam Alimi Prof. Dr. M. Es’ad COŞAN konuşmasında bu hususa dikkat çekerek;

Aşure gününde, eve bol bol yiyecek, giyecek getirmek, çoluk çocuğu sevindirmek, fakirlere çok çok hayır yapmak, sadaka vermek, gusül abdesti almak, gözleri “ismid”le sürmelemek, dostlara ziyafet çekmek, gündüzü oruç tutmak, gecesini namaz ve zikirle ihya etmek, hasta ziyaret etmek gibi sevaplı işler işlemeye dikkat ve gayret ediniz; önünüzdeki bütün senenin ve hatta tüm mütebaki ömrünüzün bu minval üzere hayır ve hasenât ile; ibadet ve taat ile geçmesini Allahu Teâlâ hazretlerinden temennî ve niyaz eyleyiniz! Demiş ve bugünü önemine binaen;

Vakıflarımızın, derneklerimizin, şirketlerimizin her türlü kültürel, dinî, sosyal ve ekonomik faaliyetlerine var gücünüzle katılınız! Tek başınıza, kenarda, atıl ve yalnız durmayınız, birlikten çok büyük kuvvetin doğduğunu hiç unutmayınız! Diyerek programlar yaparak bugünü tekrar tekrar hatırlatmamızı salık vermektedir.

Peygamber efendimiz ve değerli büyüğümüzün önemle altını çizmeleri tavsiyeleri ile İRFANDER olarak;

  • 12 Ekim 2017 Perşembe öğle namazına müteakiben Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinde ve
  • 13 Ekim 2017 Cuma günü Cuma namazına müteakiben Selçuk Üniversitesi Kampüs Camiinde aşure dağıtım programı gerçekleştirildi.