EĞİTİM

“Kem âlât ile kemâlât olmayacağı” düsturu ile, tüm gönüllülerimizin faziletli, vatana ve millete faydalı birer insan haline gelmesinin öneminin farkında olarak, milli ve manevi değerlerimize sahip olmalarını gaye edindik. Bu vesile ile seminerler, konferanslar, itikaf programları düzenliyoruz.

Eğitim Çalışmalarımız